IMATGES

ESTRENA AL TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT. 
Camerata Sant Cugat Xavier Baulíes, director